Przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych polegających na dostępie do sieci Internet w lokalizacjach Mońki, Hajnówka, Bielsk Podlaski

Ogłoszenie nr 545738-N-2020 z dnia 2020-06-01 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Świadczenie usług telekomunikacyjnych polegających na dostępie do sieci Internet w lokalizacjach Mońki, Hajnówka, Bielsk PodlaskiOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej   Nie Ogłoszenie opublikowane … Czytaj dalejPrzetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych polegających na dostępie do sieci Internet w lokalizacjach Mońki, Hajnówka, Bielsk Podlaski

Przetarg nieograniczony na dostawę ambulansów medycznych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ambulansów medycznych szczegółowo wyspecyfikowanych w załączniku nr 1 do SIWZ wg aktualnej normy PN-EN 1789+ A2 lub równoważnej w ilości 4 szt. Postępowanie jest prowadzone w ramach realizowanego Projektu: „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” Nr Projektu: WND-RPPD.08.04.01-20-0083/20.Szczegółowy opis i wymagania dotyczące … Czytaj dalejPrzetarg nieograniczony na dostawę ambulansów medycznych

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych

Ogłoszenie nr 535060-N-2020 z dnia 2020-04-29 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa materiałów opatrunkowych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie … Czytaj dalejPrzetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych

Przetarg nieograniczony na usługę wsparcia technicznego

Ogłoszenie nr 534538-N-2020 z dnia 2020-04-28 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego wBiałymstoku: Usługa wsparcia technicznegoOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – UsługiZamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkoweOgłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznegoZamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii EuropejskiejNie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których … Czytaj dalejPrzetarg nieograniczony na usługę wsparcia technicznego

Przetarg nieograniczony na bezgotówkowe tankowanie pojazdów SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie przekazane do publikacji SIWZ 332.8.20 Ogłoszenie opublikowane Wyjaśnienia treści SIWZ Identyfikator postępowania – 87543add-2171-474e-90f6-5ca38fc7cb6a KluczPub_Oferta_PostepowanieID_87543add-2171-474e-90f6-5ca38fc7cb6a W celu uzupełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia Wykonawca powinien zapisać plik JEDZ na swoim komputerze i wypakować go. Następnie Wykonawca powinien wejść na stronę http://espd.uzp.gov.pl, wybrać język oraz zaimportować dokument. Po wypełnieniu formularza należy go zapisać, wydrukować, podpisać i wysłać … Czytaj dalejPrzetarg nieograniczony na bezgotówkowe tankowanie pojazdów SP ZOZ WSPR w Białymstoku