Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych

Ogłoszenie nr 762827-N-2020 z dnia 07.12.2020 r.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa środków dezynfekcyjnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, … Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na dostawę ambulansów medycznych

Ogłoszenie przekazane do publikacji Ogłoszenie opublikowane SIWZ EOP.332.19.20 DOSTAWA AMBULANSÓW W celu uzupełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia Wykonawca powinien zapisać plik JEDZ na swoim komputerze i wypakować go. Następnie Wykonawca powinien wejść na stronę http://espd.uzp.gov.pl, wybrać język oraz zaimportować dokument. Po wypełnieniu formularza należy go zapisać, wydrukować, podpisać i wysłać wraz z ofertą do siedziby Zamawiającego. … Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na dostawę paliw do stacji paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku

ogłoszenie przekazane do publikacji Ogłoszenie opublikowane SIWZ paliwa 332.26.20 W celu uzupełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia Wykonawca powinien zapisać plik JEDZ na swoim komputerze i wypakować go. Następnie Wykonawca powinien wejść na stronę http://espd.uzp.gov.pl, wybrać język oraz zaimportować dokument. Po wypełnieniu formularza należy go zapisać, wydrukować, podpisać i wysłać wraz z ofertą do siedziby Zamawiającego. espd-request … Czytaj dalej