Przetarg nieograniczony na dostawę gazików do dezynfekcji

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa gazików do dezynfekcji OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, którychdziałalność, lub działalność ich … Czytaj dalejPrzetarg nieograniczony na dostawę gazików do dezynfekcji

Przetarg nieograniczony na dostawę paliw do stacji paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku

ogłoszenie przekazane do publikacji Ogłoszenie opublikowane SIWZ paliwa 332.26.20 W celu uzupełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia Wykonawca powinien zapisać plik JEDZ na swoim komputerze i wypakować go. Następnie Wykonawca powinien wejść na stronę http://espd.uzp.gov.pl, wybrać język oraz zaimportować dokument. Po wypełnieniu formularza należy go zapisać, wydrukować, podpisać i wysłać wraz z ofertą do siedziby Zamawiającego. espd-request … Czytaj dalejPrzetarg nieograniczony na dostawę paliw do stacji paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Przetarg nieograniczony na dostawę leków

Ogłoszenie nr 609172-N-2020 z dnia 2020-11-19 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa leków na potrzeby SP ZOZ WSPR w BiałymstokuOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii EuropejskiejNie Identyfikator postępowania 2e86125c-9e57-47e8-bc1d-0cffd52c689a Termin skłania ofert- … Czytaj dalejPrzetarg nieograniczony na dostawę leków

Przetarg nieograniczony na dostawę masek do podawania tlenu i pojemników na odpady medyczne

Ogłoszenie nr 610965-N-2020 z dnia 2020-11-17 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa masek do podawania tlenu i pojemników na odpady medyczneOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii EuropejskiejNie Identyfikator postępowania 80419447-a5ee-43d5-a0ea-115e6c073908 Termin składania … Czytaj dalejPrzetarg nieograniczony na dostawę masek do podawania tlenu i pojemników na odpady medyczne

Przetarg nieograniczony na dostawę środków ochrony osobistej

Ogłoszenie nr 606564-N-2020 z dnia 2020-11-06 r.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa środków ochrony osobistejOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii EuropejskiejTakNazwa projektu lub programuZamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu … Czytaj dalejPrzetarg nieograniczony na dostawę środków ochrony osobistej

Przetarg nieograniczony na usługę kompleksowego sprzątania pomieszczeń budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89

Ogłoszenie nr 605827-N-2020 z dnia 2020-11-04 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ BUDYNKU SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU PRZY UL. POLESKIEJ 89. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej … Czytaj dalejPrzetarg nieograniczony na usługę kompleksowego sprzątania pomieszczeń budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89