Przetarg nieograniczony na dostawę papierów do aparatów EKG i defibrylatorów

Ogłoszenie nr 572075-N-2020 z dnia 2020-08-07 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa papierów do aparatów EKG i defibrylatorów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Ogłoszenie opublikowane SIWZ EOP.332.17.20 Wyjaśnienia treści … Czytaj dalejPrzetarg nieograniczony na dostawę papierów do aparatów EKG i defibrylatorów

Przetarg nieograniczony na dostawę papierów do aparatów EKG i defibrylatorów

Ogłoszenie nr 563428-N-2020 z dnia 2020-07-17 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa papierów do aparatów EKG i defibrylatorów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Ogłoszenie opublikowane SIWZ EOP.332.14.20 Identyfikator postępowania a5d2407b-3841-48b5-af8f-853e4ab1e038 KluczPub_Oferta_PostepowanieID_a5d2407b-3841-48b5-af8f-853e4ab1e038 Transmisja na … Czytaj dalejPrzetarg nieograniczony na dostawę papierów do aparatów EKG i defibrylatorów

Przetarg nieograniczony na dostawę ambulansów medycznych

Ogłoszenie przekazane do publikacji Ogłoszenie opublikowane SIWZ EOP.332.16.20 W celu uzupełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia Wykonawca powinien zapisać plik JEDZ na swoim komputerze i wypakować go. Następnie Wykonawca powinien wejść na stronę http://espd.uzp.gov.pl, wybrać język oraz zaimportować dokument. Po wypełnieniu formularza należy go zapisać, wydrukować, podpisać i wysłać wraz z ofertą do siedziby Zamawiającego. espd-request Identyfikator … Czytaj dalejPrzetarg nieograniczony na dostawę ambulansów medycznych

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych polegających na dostępie do sieci Internet w lokalizacjach Mońki, Hajnówka, Bielsk Podlaski

Ogłoszenie nr 545738-N-2020 z dnia 2020-06-01 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Świadczenie usług telekomunikacyjnych polegających na dostępie do sieci Internet w lokalizacjach Mońki, Hajnówka, Bielsk PodlaskiOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej   Nie Ogłoszenie opublikowane … Czytaj dalejPrzetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych polegających na dostępie do sieci Internet w lokalizacjach Mońki, Hajnówka, Bielsk Podlaski

Przetarg nieograniczony na dostawę ambulansów medycznych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ambulansów medycznych szczegółowo wyspecyfikowanych w załączniku nr 1 do SIWZ wg aktualnej normy PN-EN 1789+ A2 lub równoważnej w ilości 4 szt. Postępowanie jest prowadzone w ramach realizowanego Projektu: „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” Nr Projektu: WND-RPPD.08.04.01-20-0083/20.Szczegółowy opis i wymagania dotyczące … Czytaj dalejPrzetarg nieograniczony na dostawę ambulansów medycznych

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych

Ogłoszenie nr 535060-N-2020 z dnia 2020-04-29 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa materiałów opatrunkowych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie … Czytaj dalejPrzetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych