Przetarg nieograniczony na Dostawę gazu LPG do Stacji Paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie przesłane do publikacji Identyfikator postępowania: 2d6b226c-2ef8-40ed-bffd-96adb5e7384d Klucz publiczny: KluczPub_Oferta_PostepowanieID_2d6b226c-2ef8-40ed-bffd-96adb5e7384d SIWZ EOP.332.5.20 Ogłoszenie opublikowane espd-request W celu uzupełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia Wykonawca powinien zapisać plik JEDZ na swoim komputerze i wypakować go. Następnie Wykonawca powinien wejść na stronę http://espd.uzp.gov.pl, wybrać język oraz zaimportować dokument. Po wypełnieniu formularza należy go zapisać, wydrukować, podpisać i wysłać … Czytaj dalejPrzetarg nieograniczony na Dostawę gazu LPG do Stacji Paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Przetarg Nieograniczony Na świadczenie usług telekomunikacyjnych polegających na dostępie do sieci internet

Ogłoszenie nr 507088-N-2020 z dnia 2020-01-29 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH POLEGAJĄCYCH NA DOSTĘPIE DO SIECI INTERNET OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie SIWZ EOP.332.4.20 Ogłoszenie opublikowane EOP.332.4.20 Informacja z otwarcia … Czytaj dalejPrzetarg Nieograniczony Na świadczenie usług telekomunikacyjnych polegających na dostępie do sieci internet

Przetarg nieograniczony na dostawę części zamiennych do pojazdów SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie nr 504576-N-2020 z dnia 2020-01-22 r.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa części zamiennych do pojazdów SP ZOZ WSPR w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie Nazwa projektu lub programu O … Czytaj dalejPrzetarg nieograniczony na dostawę części zamiennych do pojazdów SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Przetarg Nieograniczony Na Dostawę Materiałów Medycznych

Ogłoszenie nr 503392-N-2020 z dnia 17-01-2020 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa materiałów medycznych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie Ogłoszenie opublikowane EOP.332.2.20 SIWZ.332.2.20 Wyjaśnienia treści SIWZ … Czytaj dalejPrzetarg Nieograniczony Na Dostawę Materiałów Medycznych