Przetarg nieograniczony na dostawę Papierów do defibrylatorów Corpuls 3 i Lifepak 12/15

Polska-Białystok: Materiały medyczne 2021/S 198-515759 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy ogłoszenie opublikowane EOP.332.27.21 SWZ EOP.332.27.21 Zał. nr 3 do SWZ espd JEDZ Identyfikator Postępowania: b98c0316-9cac-48c3-8f48-7627d071a053 Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b98c0316-9cac-48c3-8f48-7627d071a053 Termin składania ofert: do 15.11.2021 r., g. 10.00 Wyjaśnienia treści SWZ informacja o planowanej kwocie zamówienia informacja z otwarcia Informacja o wyborze ofert

Przetarg nieograniczony na dostawę Oleju Napędowego ON do Stacji Paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Polska-Białystok: Olej Napędowy 2021/S 198-515820 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy EOP.332.26.21 ogłoszenie opublikowane EOP.332.26.21 SWZ zał. nr 5 do SWZ espd JEDZ Identyfikator postępowania: 15210072-229a-4301-bd66-d3f9543f6053 Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e06091fc-a2ee-4f47-b8a1-61d140c07529 Termin składania ofert: do 09.11.2021 r., godz. 10.00 informacja o planowanej kwocie zamówienia informacja z otwarcia ON Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa pomp infuzyjnych strzykawkowych

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00223800/01 z dnia 2021-10-07 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy DOSTAWA POMP INFUZYJNYCH STRZYKAWKOWYCH Ogłoszenie opublikowane EOP.332.23.21 Identyfikator postępowania: 87b79293-de2a-49c8-aad3-5a1b5900d1e6 Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/87b79293-de2a-49c8-aad3-5a1b5900d1e6 Wyjasnienia treści SWZ informacja o planowanej kwocie zamówienia informacja z otwarcia informacja o wyniku

Przetarg nieograniczony dostawę ambulansu neonatologicznego (specjalistycznego środka transportu sanitarnego) wraz ze specjalistycznym sprzętem medycznym

Polska-Białystok: Karetki2021/S 191-494583Ogłoszenie o zamówieniu ogłoszenie opublikowane SWZ EOP.332.24.21 espd-request Identyfikator postępowania: a2efdf55-27e7-485a-a09f-2355b5a1d775 Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a2efdf55-27e7-485a-a09f-2355b5a1d775 wyjaśnienia treści SWZ informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia informacja z otwarcia informacja o wyniku postępowania EOP.332.24.21