Przetarg nieograniczony na usługę telekomunikacyjną

Ogłoszenie nr 502840-N-2020 z dnia 2020-01-15 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: USŁUGA TELEKOMUNIKACYJNAOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi   Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie Ogłoszenie opublikowane EOP.332.3.20 SIWZ EOP.332.3.20 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Wyjaśnienia treści SIWZ Informacja z otwarcia … Czytaj dalejPrzetarg nieograniczony na usługę telekomunikacyjną