Przetarg Nieograniczony Na Dostawę Materiałów Medycznych

Ogłoszenie nr 503392-N-2020 z dnia 17-01-2020 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa materiałów medycznych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie Ogłoszenie opublikowane EOP.332.2.20 SIWZ.332.2.20 Wyjaśnienia treści SIWZ … Czytaj dalejPrzetarg Nieograniczony Na Dostawę Materiałów Medycznych

Wyróżnienie Naszych Pracowników

W dniu dzisiejszym (17 stycznia 2020r.) trzech pracowników SP ZOZ WSPR w Białymstoku odebrało z rąk Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku nagrody za najlepsze wyniki, które uzyskali podczas szkolenia z zakresu stosowania wybranych przepisów ruchu drogowego oraz techniki kierowania pojazdami.
W roku 2019 SP ZOZ WSPR w Białymstoku z własnych środków sfinansowało szkolenie dla 164 pracowników… Czytaj więcej…