Przetarg nieograniczony na dostawę części zamiennych do pojazdów SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie nr 504576-N-2020 z dnia 2020-01-22 r.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa części zamiennych do pojazdów SP ZOZ WSPR w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie Nazwa projektu lub programu O … Czytaj dalejPrzetarg nieograniczony na dostawę części zamiennych do pojazdów SP ZOZ WSPR w Białymstoku