Przetarg Nieograniczony Na świadczenie usług telekomunikacyjnych polegających na dostępie do sieci internet

Ogłoszenie nr 507088-N-2020 z dnia 2020-01-29 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH POLEGAJĄCYCH NA DOSTĘPIE DO SIECI INTERNET OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie SIWZ EOP.332.4.20 Ogłoszenie opublikowane EOP.332.4.20 Informacja z otwarcia … Czytaj dalejPrzetarg Nieograniczony Na świadczenie usług telekomunikacyjnych polegających na dostępie do sieci internet