Przetarg nieograniczony na dostawę jednorazowych elektrod wielofunkcyjnych

Ogłoszenie nr 520757-N-2020 z dnia 2020-03-09 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa jednorazowych elektrod wielofunkcyjnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Ogłoszenie opublikowane SIWZ.332.7.20 Informacja z otwarcia Informacja o wyborze oferty