Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01 na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020.295 j.t.) ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności… Czytaj więcej…

Przetarg nieograniczony na dostawę papierów do aparatów EKG i defibrylatorów

Ogłoszenie nr 563428-N-2020 z dnia 2020-07-17 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa papierów do aparatów EKG i defibrylatorów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Ogłoszenie opublikowane SIWZ EOP.332.14.20 Identyfikator postępowania a5d2407b-3841-48b5-af8f-853e4ab1e038 KluczPub_Oferta_PostepowanieID_a5d2407b-3841-48b5-af8f-853e4ab1e038 Transmisja na … Czytaj dalej

Środki ochrony osobistej od PZU Życie S.A.

PZU Życie SA za pośrednictwem Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ przekazało środki finansowe naszej stacji pogotowia ratunkowego, tym samym  otrzymaliśmy 721 szt. jednorazowych fartuchów ochronnych. Fartuchy zostaną rozdysponowane dla pracowników, którzy toczą codzienną walkę z koronawirusem.

Przetarg nieograniczony na dostawę ambulansów medycznych

Ogłoszenie przekazane do publikacji Ogłoszenie opublikowane SIWZ EOP.332.16.20 W celu uzupełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia Wykonawca powinien zapisać plik JEDZ na swoim komputerze i wypakować go. Następnie Wykonawca powinien wejść na stronę http://espd.uzp.gov.pl, wybrać język oraz zaimportować dokument. Po wypełnieniu formularza należy go zapisać, wydrukować, podpisać i wysłać wraz z ofertą do siedziby Zamawiającego. espd-request Identyfikator … Czytaj dalej