Przetarg nieograniczony na dostawę papierów do aparatów EKG i defibrylatorów

Ogłoszenie nr 572075-N-2020 z dnia 2020-08-07 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa papierów do aparatów EKG i defibrylatorów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Ogłoszenie opublikowane SIWZ EOP.332.17.20 Wyjaśnienia treści … Czytaj dalej