Przetarg na Budowę Zakładu Pomocy Doraźnej w Hajnówce w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Ogłoszenie nr 603095-N-2020 z dnia 2020-10-30 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja PogotowiaRatunkowego w Białymstoku: Budowa Zakładu Pomocy Doraźnej w Hajnówce w systemie„zaprojektuj i wybuduj” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkoweOgłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków UniiEuropejskiejNie Ogłoszenie opublikowane SIWZ EOP.332.12.20 Załącznik nr 1 … Czytaj dalej

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01 na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020.295 j.t.) ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności: ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w zespołach systemu oraz ratownika medycznego/ lub pielęgniarki/ pielęgniarza w zespołach transportowych ( w tym również medyczne zabezpieczenie imprez) w tym z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego) od 15.11.2020 r. w ZPD Siemiatycze z podstacjami i ZPD Białystok z podstacjami… Czytaj więcej…

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01 na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020.295 j.t.) ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności: ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu oraz ratownika medycznego/ lub pielęgniarki/ pielęgniarza w zespołach transportowych (w tym również medyczne zabezpieczenie imprez); ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w zespołach systemu oraz ratownika medycznego/ lub pielęgniarki/ pielęgniarza w zespołach transportowych ( w tym również medyczne zabezpieczenie imprez) w tym z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego) od 01.11.2020 r. w ZPD Białystok z podstacjami… Czytaj więcej…

Dostawa respiratora transportowego

Ogłoszenie nr 596792-N-2020 z dnia 2020-10-13 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa respiratora transportowego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Ogłoszenie opublikowane SIWZ EOP.332.23.20… Czytaj dalej

Życzenia z okazji święta Dnia Ratownictwa Medycznego

Z okazji naszego święta Dnia Ratownictwa Medycznego pragniemy przekazać wszystkim Pracownikom najserdeczniejsze życzenia i wyrazy uznania za codzienny trud i wysiłek. Jesteśmy w szczególnym czasie wytężonej pracy, dziękujemy za każdy jeden dyżur, za każde uratowane życie, za każdą pomoc, za wspólną misję jaką jest Ratownictwo Medyczne… Czytaj dalej