Przetarg nieograniczony na dostawę masek do podawania tlenu i pojemników na odpady medyczne

Ogłoszenie nr 610965-N-2020 z dnia 2020-11-17 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa masek do podawania tlenu i pojemników na odpady medyczneOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii EuropejskiejNie Identyfikator postępowania 80419447-a5ee-43d5-a0ea-115e6c073908 Termin składania … Czytaj dalej