Ogłoszenie o licytacji pojazdów i urządzeń medycznych defibrylatorów

OGŁOSZENIE Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89 ogłasza przetarg ustny (licytację) na n/w środki trwałe: Samochód specjalny sanitarny Mercedes – Benz Sprinter nr rej. BI 14627, rok produkcji 2001, cena wywoławcza – 5900, – zł w tym podatek VAT – 23% Samochód specjalny sanitarny Fiat Ducato, nr rej. … Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na dostawę leków

Ogłoszenie nr 609172-N-2020 z dnia 2020-11-19 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa leków na potrzeby SP ZOZ WSPR w BiałymstokuOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii EuropejskiejNie Identyfikator postępowania 2e86125c-9e57-47e8-bc1d-0cffd52c689a Termin skłania ofert- … Czytaj dalej