Przetarg nieograniczony na dostawę igieł doszpikowych

ogłoszenie opublikowane SWZ Igły doszpikowe EOP.332.1.21 Identyfikator postepowania  ocds-148610-bae1e552-6234-11eb-86b1-a64936a8669f Termin składania ofert 08.02.2021 godz. 10:00 Termin otwarcia złożonych ofert 08.02.2021  godz. 11:00 Informacja o unieważnieniu postępowania w cz.1,2

Plan zamówień publicznych na rok 2021

plan zamównień na 2021 r. Plan zamówień na 2021r. wer. 2 Plan zamówień na 2021r. wer. 3 Plan zamówień na 2021r. wer. 4

Ogłoszenie o licytacji pojazdów i urządzeń medycznych defibrylatorów

OGŁOSZENIE   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89 ogłasza przetarg ustny (licytację) na n/w środki trwałe:   Samochód specjalny sanitarny Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI nr rej. BI 9865F, rok produkcji 2008, cena wywoławcza – 4300, – zł zwolniony z podatku VAT. Urządzenie medyczne – defibrylator Zoll Medical M-Series … Czytaj dalej

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01 na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020.295 j.t.) ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności: ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w zespołach systemu oraz ratownika medycznego/ lub pielęgniarki/ pielęgniarza w zespołach transportowych ( w tym również medyczne zabezpieczenie imprez) w tym z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego) od 01.02.2021 r. w ZPD Sokółka z podstacjami… Czytaj więcej…