28 maja 2021r. – Dzień wolny od pracy

Uprzejmie informujemy, iż Administracja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku (ul. Poleska 89 oraz ul. Pogodna 22)  w dniu 28 maja 2021 r. będzie zamknięta.   28 maja 2021 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę, 1 maja 2021r.             … Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na dostawę Materiałów Opatrunkowych do SP ZOZ WSPR w Białymstoku

  Ogłoszenie o zamówieniuDostawy Polska-Białystok: Opatrunki2021/S 092-237747 ogłoszenie opublikowane EOP.332.13.21 SWZ EOP.332.13.21 zał. nr 3 do SWZ – JEDZ (espd) Wyjaśnienia treści SWZ EOP.332.13.21   Identyfikator postępowania 6f72b202-a8c1-4377-86d8-73c98bf5c8b9 Termin składania ofert: 14.06.2021r. godz. 10:00 Termin otwarcia ofert: 14.06.2021r. godz. 11:00   informacja o planowanej kwocie zamówienia Informacja z otwarcia ofert  

Przetarg nieograniczony na dostawę fartuchów do SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Polska-Białystok: Akcesoria ochronne 2021/S 091-235054 ogłoszenie opublikowane EOP.332.14.21 SWZ EOP.332.14.21 Zał. nr 3 do SWZ EOP.332.14.21 – JEDZ espd Identyfikator postępowania: e49e463e-26c2-4ace-b939-7c690de0f3ec Termin składania ofert: 07.06.2021 10:00 Termin otwarcia ofert: 07.06.2021 11:00 Wyjaśnienia treści SWZ informacja o planowanej kwocie zamówienia informacja z otwarcia informacja o wyborze ofert i odrzuceniu ofert.doc sprostowanie … Czytaj dalej