Dostawa defibrylatorów klinicznych

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00101614/01 z dnia 2021-07-01 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dostawa defibrylatorów klinicznych Ogłoszenie o zamówieniu EOP.332.17.21 EOP.332.17.21 SWZ Wyjaśnienia treści SWZ.docx Wyjaśnienia treści SWZ 2 informacja o planowanej kwocie zamówienia informacja z otwarcia

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu

OGŁOSZENIE Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01 na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2021.711 j.t.) ogłasza uzupełniający konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności: ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu… Czytaj więcej…