Przetarg nieograniczony na dostawę Gazu LPG do Stacji Paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Polska-Białystok: Propan i butan2021/S 213-561048Ogłoszenie o zamówieniuDostawy EOP.332.29.21 ogłoszenie o zamówieniu opublikowane SWZ EOP.332.29.21 Zał nr 5 do SWZ JEDZ espd Identyfikator postępowania: db394c14-0252-46aa-beff-2ce967d5da10 Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/db394c14-0252-46aa-beff-2ce967d5da10 Termin składania ofert: do 30.11.2021 r., godz. 10.00 informacja o planowanej kwocie zamówienia informacja o unieważnieniu postępowania