Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 i ul. Pogodnej 22

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00284630/01 z dnia 2021-11-25 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń budynków SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 i ul. Pogodnej 22 Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.31.21 Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane Identyfikator postępowania: ba927b93-3834-41e4-906d-2235ba1c776f Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ba927b93-3834-41e4-906d-2235ba1c776f informacja o planowanej kwocie zamówienia informacja z otwarcia