Dostawa płynów infuzyjnych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dostawa płynów infuzyjnych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku 2021/BZP 00339292/01 Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.32.21 Identyfikator postępowania: ea8c274c-0996-4923-a0d9-ad810ec9c8a4 Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ea8c274c-0996-4923-a0d9-ad810ec9c8a4 Wyjaśnienia treści SWZ informacja o planowanej kwocie zamówienia informacja z otwarcia Informacja o wyborze

24 grudnia 2021r. – Dzień wolny od pracy

Uprzejmie informujemy, iż Administracja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku (ul. Poleska 89 oraz ul. Pogodna 22)  w dniu 24 grudnia 2021 r. będzie zamknięta. 24 grudnia 2020 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę, 25 grudnia 2021r.