Przetarg nieograniczony na dostawę gazu LPG do Stacji Paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Polska-Białystok: Propan i butan 2021/S 236-621083 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy ogłoszenie o zamówieniu opublikowane Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.33.21 Załącznik nr 5 do SWZ – JEDZ Identyfikator postępowania: b8e0e231-935a-40ca-b200-bdfd272ffe12 Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b8e0e231-935a-40ca-b200-bdfd272ffe12 informacja o planowanej kwocie zamówienia informacja z otwarcia ofert informacja o wyborze