Postępowanie na usługi telekomunikacyjne

Ogłoszenie o zamówieniuUsługiUsługi telekomunikacyjne 2022/BZP 00020192/01 Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.1.22 Identyfikator postępowania: 9c347c58-1223-4200-a12c-f448e65609f7 Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9c347c58-1223-4200-a12c-f448e65609f7 EOP.332.1.22 załączniki wer. edytowalna Wyjaśnienia treści SWZ Zmiana ogłoszenia o zamówieniu   – zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 25.01.2022 r, zmiana opisu przedmiotu zamówienia w cz 2 – wykreślenie smsów … Czytaj dalej