Dostawa Opatrunków Hydrożelowych Do SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Ogłoszenie o zamówieniu EOP.332.17.22 pdf [153.5 kB] SWZ Dostawa opatrunków hydrożelowych EOP.332.17.22  .pdf [795.1 kB] ogloszenie o zmianie ogłoszenia EOP.332.17.22 Wyjaśnienia treści SWZ, zmiana terminu składania i otwarcia ofert.FR12  .pdf [53.7 kB] informacja o planowanej kwocie zamówienia  pdf [46.5 kB] Identyfikator postępowania: 333802a2-1b03-494b-8059-d333a4efede8 Link do prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/333802a2-1b03-494b-8059-d333a4efede8 Nowy termin składania … Czytaj dalej