Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na rzecz SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie opublikowane EOP.332.14.22 Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.14.22 Załacznik nr 4 do SWZ- ESPD Identyfikator postępowania: ca2b7f61-917e-48de-b1d8-bb9bcfe0550c Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ca2b7f61-917e-48de-b1d8-bb9bcfe0550c Nowy termin składania ofert: 29.09.2022r. godz. 9:00 Nowy termin otwarcia ofert: 29.09.2022r. godz. 10:00 Zamawiający informuje, że w związku z wpłynięciem pytań do przetargu na dostawę energii elektrycznej na rzecz SP ZOZ WSPR … Czytaj dalej

Ogłoszenie O Konkursie Ofert Na Udzielenie Świadczeń Zdrowotnych W Zakresie Wykonywania Czynności Lekarza Systemu

OGŁOSZENIE Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01 na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2021.711 j.t.) Ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności lekarza systemu…Czytaj więcej…

Modernizacja instalacji elektrycznej  obiektu  SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Pogodnej 22 w Białymstoku

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.13.22 Załącznik Nr 1 – Projekt wykonawczy branży elektrycznej wraz ze schematami instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz systemów sygnalizacji pożaru Załącznik nr 2 – Przedmiar robót Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia  .pdf [320.3 kB] informacja o planowanej kwocie zamówienia  pdf [46.1 kB] informacja z otwarcia ofert EOP.332.13.22  pdf … Czytaj dalej