Dostawa materiałów medycznych do SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.10.22 Identyfikator postępowania 92328f13-dd81-439d-95fa-f4ce5b6b4da7 Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/92328f13-dd81-439d-95fa-f4ce5b6b4da7 Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – termin składania ofert  pdf [34.1 kB] EOP.332.22.22 Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia nr 2 pdf [299.2 kB] informacja o planowanej kwocie zamówienia informacja z otwarcia informacja o wyborze … Czytaj dalej