Dostawa benzyny bezołowiowej PB 95 oraz gazu LPG do stacji paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.21.22 Załącznik nr 5 do SWZ- espd 2022 S 184-519351 ogłoszenie o zmianie opublikowane pdf [75.9 kB] Wyjaśnienia treści SWZ EOP.332.21.22 .pdf [301.4 kB] Edytowalna wersja załączników SWZ EOP.332.21.22 Identyfikator postępowania: e5b0f919-6dcc-42b4-9c00-ff9fac1e067d Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e5b0f919-6dcc-42b4-9c00-ff9fac1e067d Termin składania ofert: 11.10.2022 r., g. 09.00