Dostawa papierów i elektrod wielofunkcyjnych do defibrylatorów Corpuls i Lifepak 12/15 oraz środków dezynfekcyjnych

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane  [199.2 kB] Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.25.22 [586.7 kB] Załącznik do SWZ edytowalne EOP.332.25.22   [49.0 kB] Identyfikator postępowania: 2de307a3-3161-465d-b644-8fb5ab8cdf55 Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2de307a3-3161-465d-b644-8fb5ab8cdf55 Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia [304 KB] Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 2 [303 KB] Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 3  [323 KB] informacja o planowanej kwocie … Czytaj dalej