Dostawa Energii Elektrycznej Na Rzecz SP ZOZ WSPR W Białymstoku

ogłoszenie o zamóiweniu opublikowane EOP.332.26.22 pdf [145.0 kB] Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.26.22 .pdf [735.3 kB] odpowiedzi do treści SWZ – zmiana terminu składania ofert.pdf [296.1 kB] ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – termin EOP.332.26.22.pdf [35.8 kB] odpowiedzi do treści SWZ 332.26.22 Identyfikator postępowania: 5b9d8404-0b76-426c-a934-f7fc9507480c Link do strony prowadzonego postępowania:  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5b9d8404-0b76-426c-a934-f7fc9507480c Nowy termin składania ofert: 29.11.2022 r. … Czytaj dalej