EOP.332.13.23 Dostawa Odzieży Roboczej i Ochronnej do SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie o zamówieniu EOP.332.13.23   [.pdf 310 KB]

SWZ dostawa odzieży roboczej i ochronnej EOP.332.13.23  [.pdf 893 KB ] 

Załączniki wer edytowalna SWZ odzież EOP.332.13.23 [.word 220 KB]

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia {.word 324 KB]

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia [949 KB]

informacja o planowanej kwocie EOP.332.13.23 [.pdf 68,3 KB]

EOP.332.13.23 Informacja z otwarcia ofert [.pdf 402 KB ]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty EOP.332.13.23 [.pdf 360 KB ]

Identyfikator postępowania: ocds-148610-a03232be-31e5-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-a03232be-31e5-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Termin składania ofert: 07.09.2023 r. g. 10.00

Nowe respiratory dofinansowane ze środków Fundacji PGE

SP ZOZ WSPR w Białymstoku, informuje, iż otrzymał darowiznę na zakup respiratorów z Fundacji PGE.

Nowe respiratory zostały zakupione w ramach projektu „Wymiana respiratorów celem poprawy warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ WSPR w Białymstoku” i zastąpią wysłużony już sprzęt medyczny.

Koszt zakupu dwóch respiratorów to 76 442,40 zł, z czego 60 000,00 zł to kwota darowizny z Fundacji PGE.

SP ZOZ WSPR w Białymstoku ma w swoich szeregach prawdziwego BOHATERA.

Pan Tomasz Kopeć, ratownik medyczny, w czasie wolnym od pracy, przebywając nad jeziorem, wraz z innym świadkiem zdarzenia, uratował dwóch topiących się mężczyzn. U jednego z poszkodowanych doszło do zatrzymania krążenia ale dzięki fachowości Tomka udało się przywrócić krążenie, uratować życie i zdrowie mężczyzny.

Tomek to nie tylko świetny facet i ratownik medyczny. To również miłośnik natury i znakomity fotografik.

Tomasz Kopeć – GRATULACJE !!!   

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0sBYbL4CmUz18swdbZy6utJvnWYiZt2cvvji8PVySxNP2cbqYzaHVWAy28uiVe4MDl&id=100067951416336&sfnsn=mo
OGŁOSZENIE Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01 na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2021.711 j.t.) Ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności lekarza systemu …Czytaj więcej…