EOP.332.19.23 Dostawa Odzieży Roboczej do SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Dostawa opon zimowych do pojazdów należących do SP ZOZ WSPR w Białymstoku EOP.332.18.23

Dostawa materiałów medycznych i środków dezynfekcyjnych EOP.332.16.23

PRZETARG NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

  1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ogłasza przetarg pisemny na wynajem wolnego lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy
    ul. Poleskiej 89, na okres do 3 lat.