EOP.332.25.23 Usługa kompleksowego sprzątania obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie o zamówieniu   [.pdf, 293 KB]

Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.25.23    [.pdf,   1080 KB]

Załączniki do SWZ wersja edytowalna    [.docx,  293 KB]

informacja o kwocie [. pdf 723 KB]

Informacja z otwarcia ofert EOP.332.25.23 [.pdf 381 KB]

Informacja o unieważnieniu postępowania EOP.332.25.23 w częściach  2-5 [.pdf 334 KB]

Informacja o unieważnieniu postępowania w cz 6. EOP.332.25.23 [.pdf 334 KB]

Strona prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-57954ecc-81f4-11ee-9aa3-96d3b4440790

Identyfikator postępowania: ocds-148610-57954ecc-81f4-11ee-9aa3-96d3b4440790