Akt notarialny podpisany! Pogotowie planuje budowę Zakładu Pomocy Doraźnej w Łapach

W poniedziałek w dniu 30.12.2019 r. w Łapach Starosta Powiatu Białostockiego - Pan Jan Bolesław Perkowski oraz Wicestarosta Powiatu Białostockiego - Pan Roman Czepe, a także Dyrektor SP ZOZ WSPR w Białymstoku - Bogdan Kalicki podpisali akt notarialny, na mocy którego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku stała się właścicielem działki o powierzchni 0,1200 ha, położonej w Łapach, która będzie przeznaczona pod budowę nowej siedziby Zakładu Pomocy Doraźnej w Łapach.