Przetarg nieograniczony na usługę telekomunikacyjną

Ogłoszenie nr 502840-N-2020 z dnia 2020-01-15 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: USŁUGA TELEKOMUNIKACYJNA
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

Ogłoszenie opublikowane EOP.332.3.20

SIWZ EOP.332.3.20

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Wyjaśnienia treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyniku postępowania