Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyspozytor eksploatacyjny

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: Dyspozytor eksploatacyjny

 

Miejsce pracy:

SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Pogodna 22, 15- 354 Białystok

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie lub wyższe,
 • znajomość obsługi komputera;
 • kompetencje osobowościowe: komunikatywność, uczciwość, systematyczność, dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole.

Dodatkowym atutem będą:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku.

 

Główne obowiązki:

 • zabezpieczenie potrzeb transportowych Zakładu, a także dla innych jednostek posiadających zawarte z Zakładem umowy transportowe, w zakresach określonych w umowach,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z pracą Rozliczeń eksploatacyjnych,
 • weryfikacja wstępna wszystkich kart drogowych,
 • dysponowanie kierowcami w ramach ich harmonogramu pracy, wprowadzanie informacji z kart drogowych do programu komputerowego, rozliczanie czasu pracy kierowców (program EXCEL),
 • praca na komputerze z programami typu Egeria, EKS, EXCEL, WORD.
 • współpraca z innymi komórkami zakładu.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu;
 • pracę w stabilnej i renomowanej firmie.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podpisane CV oraz List Motywacyjny wraz oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • klauzula obowiązku informacyjnego dla kandydatów do pracy biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym w SP ZOZ WSPR w Białymstoku (wg załączonego wzoru).

 

Termin składania dokumentów: 27.01.2020 r.

 

Dokumenty w pierwszej kolejności należy złożyć na adres: kip@wspr.bialystok.pl

lub można złożyć osobiście w kancelarii SP ZOZ WSPR w Białymstoku lub za pośrednictwem poczty.

 

Inne informacje:

Dodatkowe informacje będzie można uzyskać pod nr telefonu 85 66 37 339

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do SP ZOZ WSPR w Białymstoku).

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o rozmowie wstępnej.

 

wyniki ogłoszenie