Przetarg nieograniczony na Dostawę gazu LPG do Stacji Paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie przesłane do publikacji

Identyfikator postępowania: 2d6b226c-2ef8-40ed-bffd-96adb5e7384d

Klucz publiczny: KluczPub_Oferta_PostepowanieID_2d6b226c-2ef8-40ed-bffd-96adb5e7384d

SIWZ EOP.332.5.20

Ogłoszenie opublikowane

espd-request

W celu uzupełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia Wykonawca powinien zapisać plik JEDZ na swoim komputerze i wypakować go. Następnie Wykonawca powinien wejść na stronę http://espd.uzp.gov.pl, wybrać język oraz zaimportować dokument. Po wypełnieniu formularza należy go zapisać, wydrukować, podpisać i wysłać wraz z ofertą do siedziby Zamawiającego.