Przetarg nieograniczony na dostawę ambulansów medycznych


Przedmiotem zamówienia jest dostawa ambulansów medycznych szczegółowo wyspecyfikowanych w
załączniku nr 1 do SIWZ wg aktualnej normy PN-EN 1789+ A2 lub równoważnej w ilości 4 szt.
Postępowanie jest prowadzone w ramach realizowanego Projektu: „Poprawa sytuacji epidemiologicznej
w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa
podlaskiego” Nr Projektu: WND-RPPD.08.04.01-20-0083/20.Szczegółowy opis i wymagania dotyczące
przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ znajdujący się na stronie Zamawiającego

(http://www.pogotowie.bialystok.pl/). Postępowanie prowadzone jest przy użyciu https://miniportal.uzp.gov.pl/

 

Ogłoszenie przekazane do publikacji

Ogłoszenie opublikowane

SIWZ EOP.332.11.20

espd-request

W celu uzupełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia Wykonawca powinien zapisać plik JEDZ na swoim komputerze i wypakować go. Następnie Wykonawca powinien wejść na stronę http://espd.uzp.gov.pl, wybrać język oraz zaimportować dokument. Po wypełnieniu formularza należy go zapisać, wydrukować, podpisać i wysłać wraz z ofertą do siedziby Zamawiającego.

Identyfikator postępowania        1fb4c68d-b6bf-40de-a3c4-3213cf488f41

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_1fb4c68d-b6bf-40de-a3c4-3213cf488f41

 

Wyjaśnienia treści SIWZ

 

Wyjaśnienia treści SIWZ 2

 

Wyjaśnienia treści SIWZ 3

 

sprostowanie ogłoszenia

 

Uwaga Nowy termin składania i otwarcia ofert:

- termin składania ofert – 19.05.2020 r.  g.10.00.

- termin otwarcia ofert – 19.05.2020 r.  g. 10.15.

 

Sprostowanie opublikowane

 

Transmisja na żywo z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę ambulansów medycznych dostępna pod adresem internetowym:

https://youtu.be/P51Q7ixkE-4

 

Data i godzina otwarcia ofert: 19.05.2020r. - 10:15

 

Informacja z otwarcia ofert - ambulanse medyczne

 

Informacja o wyborze