Przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych polegających na dostępie do sieci Internet w lokalizacjach Mońki, Hajnówka, Bielsk Podlaski

Ogłoszenie nr 545738-N-2020 z dnia 2020-06-01 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w BiałymstokuŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych polegających na dostępie do sieci Internet w lokalizacjach Mońki, Hajnówka, Bielsk Podlaski
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

 

Nie
 
 
Identyfikator postępowania:   8b8afead-4598-4728-9f93-c839977eda6a
 
 
 
 

 

Transmisja na żywo z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług telekomunikacyjnych polegających na dostępie do sieci Internet w lokalizacjach Mońki, Hajnówka, Bielsk Podlaski dostępna pod adresem internetowym:

https://youtu.be/bPrQ9VfcsyU

 

Data i godzina otwarcia ofert: 09.06.2020r. – 10:15

 

Informacja z otwarcia

Informacja o wyniku postępowania