Ogłoszenie o naborze na stanowisko księgowy

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO KSIĘGOWY

 

Miejsce pracy:

SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Poleska 89, 15- 874 Białystok

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe o kierunku finanse i rachunkowość lub pokrewne,
 • kompetencje osobowościowe: komunikatywność, systematyczność, dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole,

Dodatkowy atut:

 • doświadczenie zawodowe w służbach księgowych.

 

Główne obowiązki:

 • prowadzenie rejestru sprzedaży fiskalnej – sprawdzanie i analiza załączonych dokumentów, grupowanie osiągniętych przychodów według rodzajów, dekretowanie i księgowanie,
 • rozliczanie podatku VAT od sprzedaży,
 • ewidencja wyciągów bankowych,
 • uzgadnianie kont rozrachunkowych,
 • ewidencja dokumentów dotyczących ZFŚS

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • pracę w stabilnej i renomowanej firmie,

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podpisane CV oraz List Motywacyjny wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • klauzula obowiązku informacyjnego dla kandydatów do pracy biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym w SP ZOZ WSPR w Białymstoku (wg załączonego wzoru).

 

Termin składania dokumentów: 7.07.2020 r.

 

Dokumenty w pierwszej kolejności należy złożyć na adres: kip@wspr.bialystok.pl

lub można złożyć osobiście w sekretariacie SP ZOZ WSPR w Białymstoku lub za pośrednictwem poczty.

 

Inne informacje:

Dodatkowe informacje będzie można uzyskać pod nr telefonu (85) 663 73 38

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do SP ZOZ WSPR w Białymstoku).

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o rozmowie wstępnej.

 

wyniki ogłoszenie