Przetarg nieograniczony na dostawę papierów do aparatów EKG i defibrylatorów

Ogłoszenie nr 563428-N-2020 z dnia 2020-07-17 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w BiałymstokuDostawa papierów do aparatów EKG i defibrylatorów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie
Identyfikator postępowania a5d2407b-3841-48b5-af8f-853e4ab1e038
Transmisja na żywo z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę papierów do aparatów EKG i defibrylatorów dostępna pod adresem internetowym: