Przetarg nieograniczony na dostawę papierów do aparatów EKG i defibrylatorów

Ogłoszenie nr 572075-N-2020 z dnia 2020-08-07 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w
Białymstoku: Dostawa papierów do aparatów EKG i defibrylatorów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Ogłoszenie opublikowane

SIWZ EOP.332.17.20

Wyjaśnienia treści SIWZ

Informacja z otwarcia

Informacja o unieważnieniu i wyborze oferty EOP.332.17.20

Informacja o unieważnieniu wyboru w cz 2