Nowe ambulanse do walki z COVID

W dniu dzisiejszym zostały przekazane do użytkowania 4 nowoczesne ambulanse medyczne oraz sprzęt medyczny zakupione w ramach projektu pn: "Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego".
Projekt zakłada poprawę sytuacji epidemiologicznej w wyniku skoordynowanych działań na rzecz uzyskania optymalnego poziomu opieki zdrowotnej nad mieszkańcami regionu min. poprzez poprawę infrastruktury wykorzystywanej w procesie realizacji usług medycznych, zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 w województwie, zminimalizowanie ryzyka niedoborów kadry medycznej poprzez wzrost dostępności niezbędnych środków ochrony osobistej, urządzeń. SP ZOZ WSPR w Białymstoku w ramach realizowanego projektu zaplanowała zakup specjalistycznych środków transportu, aparatury, zakup środków ochrony osobistej oraz przystosowanie pomieszczeń do dezynfekcji karetek i do ozonowania odzieży.