Przetarg nieograniczony na dostawę odzieży i obuwia na potrzeby pracowników SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie nr 591333-N-2020 z dnia 2020-10-01 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w
Białymstoku: Dostawa odzieży i obuwia na potrzeby pracowników SP ZOZ WSPR w Białymstoku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Ogłoszenie opublikowane

SIWZ EOP.332.15.20

Informacja z otwarcia

Informacja o wyborze ofert w części 1, 2 i 3

Informacja o wyborze ofert w częściach 4-6