Dostawa respiratora transportowego

Ogłoszenie nr 596792-N-2020 z dnia 2020-10-13 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w BiałymstokuDostawa respiratora transportowego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
 
Nowy termin składania ofert - 26.10.2020 r. godz. 10.00