Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Inspektor ds. administracyjnych

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO Inspektor ds. administracyjnych miejsce pracy sekretariat/kancelaria

 

Miejsce pracy:

SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Poleska 89, 15- 874 Białystok

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Wymagania niezbędne:

 • komunikatywność, sumienność, zdolności organizacyjne,
 • dobra znajomość obsługi komputera, umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność asertywnego prowadzenia rozmów telefonicznych,
 • wysoka kultura osobista

Dodatkowym atutem będą:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku

 

Główne obowiązki:

 • prowadzenie terminarza spotkań Dyrekcji Zakładu,
 • organizacja spotkań, zebrań, wyjazdów służbowych zgodnie z poleceniami przełożonego,
 • obsługa interesantów oraz współpracowników osobiście lub przez telefon,
 • czynny udział w przygotowywaniu wizyty gości oraz obsługa gości
 • dbanie o porządek i estetyczny wygląd sekretariatu oraz gabinetów Dyrekcji

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu,
 • pracę w stabilnej i renomowanej firmie

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podpisane CV oraz List Motywacyjny wraz oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • klauzula obowiązku informacyjnego dla kandydatów do pracy biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym w SP ZOZ WSPR w Białymstoku (wg załączonego wzoru).

 

Termin składania dokumentów: 28.01.2021 r.

 

Dokumenty w pierwszej kolejności należy złożyć na adres: kip@wspr.bialystok.pl lub można złożyć osobiście w kancelarii SP ZOZ WSPR w Białymstoku lub za pośrednictwem poczty.

 

Inne informacje:

Dodatkowe informacje będzie można uzyskać pod nr telefonu 85 66 37 339

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do SP ZOZ WSPR w Białymstoku).

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o rozmowie wstępnej.

 

wyniki ogłoszenie