Ogłoszenie o naborze na stanowisko: elektromechanik samochodowy

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: Elektromechanik samochodowy

 

Miejsce pracy:

SP ZOZ WSPR w Białystok, ul. Pogodna 22, 15- 354 Białystok

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie min. zasadnicze zawodowe,
 • minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku dla osób z wyksztalceniem średnim, 5 lat dla osób z wykształceniem zawodowym,
 • kompetencje osobowościowe: komunikatywność, uczciwość, systematyczność, dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole,
 • prawo jazdy kat. B

 

Dodatkowym atutem będą:

 • znajomość programu diagnostycznego Bosch KTS,
 • umiejętność ustawiania geometrii zawieszenia,
 • umiejętność wyważania kół, wymiany opon

 

Główne obowiązki:

 • bieżące naprawy serwisowe,
 • wykonywanie przeglądów eksploatacyjnych,
 • wykonywanie przeglądów i diagnozy układów klimatyzacji,
 • diagnozowanie i wykrywanie usterek,
 • naprawy mechaniczne i elektromechaniczne,
 • dbanie i ochrona powierzonych narzędzi,
 • współpraca z innymi komórkami zakładu,
 • doskonalenie swoich umiejętności i podnoszenie kwalifikacji

 

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu,
 • pracę w stabilnej i renomowanej firmie.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podpisane CV wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • podpisana klauzula obowiązku informacyjnego dla kandydatów do pracy biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym w SP ZOZ WSPR w Białymstoku (wg załączonego wzoru)

 

Termin składania dokumentów: 19.05.2021 r.

 

Dokumenty należy złożyć na adres: kip@wspr.bialystok.pl

 

Inne informacje:

Dodatkowe informacje będzie można uzyskać pod nr telefonu 85 66 37 339 i 85 74 22 066.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do SP ZOZ WSPR w Białymstoku).

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o rozmowie wstępnej.

 

klauzula informacyjna oferenci