Przetarg nieograniczony na dostawę benzyny PB 95 do Stacji Paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Polska-Białystok: Benzyna bezołowiowa

2021/S 186-481677

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

ogłoszenie o zamówieniu opublikowane

EOP.332.21.21 SWZ

Załącznik nr 5 do SWZ JEDZ (espd)

Identyfikator postępowaniae06091fc-a2ee-4f47-b8a1-61d140c07529

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e06091fc-a2ee-4f47-b8a1-61d140c07529

EOP.332.21.21 SWZ- edytowalna

Wyjaśnienia treści SWZ

informacja o planowanej kwocie zamówienia

informacja z otwarcia