Przetarg nieograniczony na dostawę Oleju Napędowego ON do Stacji Paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Polska-Białystok: Olej Napędowy

2021/S 198-515820

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

EOP.332.26.21 ogłoszenie opublikowane

EOP.332.26.21 SWZ

zał. nr 5 do SWZ espd JEDZ

Identyfikator postępowania: 15210072-229a-4301-bd66-d3f9543f6053

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e06091fc-a2ee-4f47-b8a1-61d140c07529

Termin składania ofert: do 09.11.2021 r., godz. 10.00