Przetarg nieograniczony na dostawę Papierów do defibrylatorów Corpuls 3 i Lifepak 12/15

Polska-Białystok: Materiały medyczne
2021/S 198-515759
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

ogłoszenie opublikowane EOP.332.27.21

SWZ EOP.332.27.21

Zał. nr 3 do SWZ espd JEDZ

Identyfikator Postępowania: b98c0316-9cac-48c3-8f48-7627d071a053

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b98c0316-9cac-48c3-8f48-7627d071a053

Termin składania ofert: do 15.11.2021 r., g. 10.00

Wyjaśnienia treści SWZ