Nowe wyposażenie medyczne ze środków PZU Życie SA

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż PZU Życie SA za pośrednictwem Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ przekazało środki finansowe naszej stacji pogotowia ratunkowego. W ramach przekazanych środków otrzymaliśmy 15 plecaków medycznych, które będą wykorzystywane przez zespoły ratownictwa medycznego, które toczą codzienną walkę z koronawirusem.