Przetarg nieograniczony na dostawę gazu LPG do Stacji Paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Polska-Białystok: Propan i butan
2021/S 236-621083
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

ogłoszenie o zamówieniu opublikowane

Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.33.21

Załącznik nr 5 do SWZ – JEDZ

Identyfikator postępowania: b8e0e231-935a-40ca-b200-bdfd272ffe12

Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b8e0e231-935a-40ca-b200-bdfd272ffe12

informacja o planowanej kwocie zamówienia

informacja z otwarcia ofert

informacja o wyborze