Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu użytkowego

OGŁOSZENIE

 

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ogłasza przetarg pisemny na wynajem wolnych lokali użytkowych mieszczących się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy
  Pogodnej 22, na okres do 3 lat.
 2. Przeznaczenie lokali:
 3. Lokal użytkowy nr 1, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku (hala napraw i magazyny), o łącznej powierzchni 177 m² - na pomieszczenie garażowe,
 4. Lokal użytkowy nr 2, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku (hala napraw i magazyn), o łącznej powierzchni 90 m² - na pomieszczenie garażowe,
 5. Przetarg na w/w lokale odbędzie się w dniu 30 grudnia 2021 roku o godzinie 9.15 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 119.
 6. Wywoławcza stawka czynsz najmu za 1 m² powierzchni użytkowej miesięcznie wynosić będzie:
 • Za lokal użytkowy nr 1 o łącznej powierzchni 177 m² - 15,70 zł netto (19,31 zł brutto),
 • Za lokal użytkowy nr 2 o łącznej powierzchni 90 m² - 20,20 zł netto (24,85 zł brutto),

 

Stawka czynszu obejmuje wszelkie opłaty eksploatacyjne związane z użytkowaniem lokalu poza prądem, który będzie rozliczany na podstawie podliczników.

 1. Wybór oferty nastąpi wg kryteriów – najkorzystniejszej ceny czynszu wynajmu.
 2. Oferent, który złożył ofertę z najwyższą ceną brutto w wyniku przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego wygrywa przetarg.
 3. Oferent, który wygra przetarg jest zobowiązany w terminie 7 dni od zakończenia przetargu do zawarcia umowy najmu której projekt stanowi załącznik nr 2 do warunków przetargu.
 4. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, przelewem na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok: A/s rachunku bankowego: SANTANDER BANK POLSKA S.A.:
  03 1500 1344 1213 4006 0375 0000. Kwota wadium musi znaleźć się na koncie Wynajmującego w dniu przetargu do godz. 8.45.
 5. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej lub wyższej.
 6. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku zastrzega sobie prawo do unieważnienie przetargu pisemnego bez podania przyczyn.
 7. Lokale można oglądać codziennie w godzinach 9:00 – 14:00.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej wspr.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89.

Białystok, dnia 15 grudnia 2021 roku.