Ogłoszenie o przetargu na wynajem miejsc postojowych.

OGŁOSZENIE

 

 

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ogłasza przetarg pisemny na wynajem 3 wolnych stanowisk parkingowych znajdujących się w budynku garaży przy ul. Pogodnej 22, na okres do 3 lat.
 2. Przedmiot przetargu:
 3. 1 stanowisko parkingowe w budynku garaży z przeznaczeniem na samochód typu BUS
  o powierzchni 20 m2.
 4. 2 stanowiska parkingowe w budynku garaży z przeznaczeniem na pojazdy osobowe
  o powierzchni do 12 m2 każde.
 5. Wywoławcza stawka opłaty za 1 pojazd wynosi:

- 127,00 zł netto (156,21 zł brutto) miesięcznie -  dla samochodu osobowego,

- 155,00 zł netto (190,65 zł brutto) miesięcznie -  dla pojazdu typu BUS.

 1. Przetarg na w/w miejsca postojowe odbędzie się w dniu 31 grudnia 2021 roku o godzinie 9.15 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 119.
 2. Wybór oferty nastąpi wg kryteriów – najkorzystniejszej ceny czynszu wynajmu jednego stanowiska.
 3. Oferent, który zaproponował najwyższą ceną brutto w wyniku przeprowadzenia przetargu wygrywa przetarg.
 4. Oferent, który wygra przetarg jest zobowiązany w terminie 7 dni od zakończenia przetargu do zawarcia umowy najmu, której projekt stanowi załącznik nr 2 do warunków przetargu.
 5. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej lub wyższej.
 6. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku zastrzega sobie prawo do unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.
 7. Miejsca postojowe można oglądać codziennie w godzinach 9:00 – 14:00.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej pogotowie.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ WSPR
  w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89.

Białystok, dnia 16 grudnia 2021 roku.

 

warunki przetargu.doc 76kb